حریم خصوصی

شرایط حریم خصوصی کاربران در فیلمنو

فیلمنو اصول محرمانگی را در مورد اطلاعات شخصی کاربر را رعایت کرده و از این اطلاعات به محافظت می نماید. همچنین فیلمنو اطلاعات شخصی کاربران را در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد، به استثنای مواردی که به موجب قانون موظف به انجام این کار باشد. چنانچه این اطلاعات غیر عمدی یا بدون اطلاع و رضایت ما در دسترس شخص ثالثی قرار گیرد، فیلمنو مسئولیتی نخواهد داشت.

اطلاعاتی که شما در فیلمنو وارد می کنید در فرآیند ثبت نام، اطلاعات مربوط به کاربر شامل نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه جهت احراز هویت دریافت می گردد. در قسمت ویرایش مشخصات، کاربر قادر است تا در صورت تمایل، اطلاعاتی نظیر «نام و نام خانوادگی» خود را به روز رسانی کند. مواردی مانند «شماره همراه»، «ایمیل» و «نام کاربری» قابل تغییر و بروزرسانی نیستند.

فیلمنو اطلاعاتی که از حساب کاربران به طور خودکار بدست می آورد جهت تحلیل، بررسی و شخصی سازی خدمات خود و ارائه پیشنهادات ویژه ی نزدیک تر به سلیقه کاربران استفاده خواهد کرد. این اطلاعات به فیلمنو کمک خواهد کرد تا سرویس خود را بهبود دهد.

مفاد مذکور در این صفحه ممکن است در آینده بر حسب لزوم و نیاز، تغییر پیدا کند. فیلمنو سرویس خود را تحت شرایط این توافقنامه در اختیار شما قرار خواهد داد و شما به عنوان کاربر این سرویس ملزم به رعایت مفاد مذکور در این توافقنامه که ممکن است در آینده تغییر یابد، هستید.