دسته اسکار ۲۰۲۰

pic
The Lighthouse
ترسناکدرامفانتزی
pic
Ford v. Ferrari
درامزندگینامههیجان انگیزورزشی
pic
Judy
درامعاشقانه
pic
Harriet
تاریخیدرام
pic
Bombshell
درامزندگینامه
pic
1917
تاریخیجنگیدرام
pic
Richard Jewell
درامزندگینامه
pic
Knives Out
جناییدراممعمایی
pic
Uncut Gems
جناییدرامکمدی
pic
Hair Love
خانوادگیدرام
pic
Rocketman
درامزندگینامه
pic
The Lion King
اکشنخانوادگیدرامفانتزیهیجان انگیز
pic
Joker
جناییدرام
pic
The Irishman
تاریخیجناییدرام
pic
Ad Astra
درامعلمی-تخیلیمعمایی
pic
Avengers: Endgame
اکشنعلمی-تخیلیفانتزی
pic
Klaus
خانوادگیکمدی
pic
Missing Link
خانوادگیفانتزیماجراجویی
pic
Toy Story 4
خانوادگیفانتزیکمدی
pic
Onward
خانوادگیدرامفانتزیکمدی
pic
Frozen 2
خانوادگیفانتزیکمدی

شما به انتهای لیست رسیده اید.